کمک به جوانان برای حفظ هویت فرهنگی و مذهبی خود هم زمان با ادغام کامل در جامعه سوییس
تلاش برای مشارکت مسؤلانه و مدنی در توسعه و رشد جامعه با احترام به ارزش‌های مدنی و دموکراتیک کنفدراسیون
برآوردن نیاز های فرهنگی اجتماعی، نمایندگی و دفاع از منافع مسلمانان سوییس
تسهیل گفت وگو بین شهروندان و گسترش تبادل فرهنگی و گفت و گوی بین ادیان
مبارزه با نژاد پرستی، اسلام هراسی و نفرت پراکنی مذهبی و نژادی و همچنین ترویج همزیستی مسالمت آمیز . مقابله با انواع تبعیض و نژاد پرستی ( اسلام هراسی که ابزار تبلیغاتی راست افراطی است) و تعصب (مذهبی با هر منشأی از جمله جهل برخی مسلمانان که سرچشمه برخی تعصبات است)
فرآهم آوردن یک چهارچوب و بستر آموزشی و تفریحی برای کودکان و بزرگسالان
Previous
Next

Activity AND News

Les Adresses utiles

about us

Our association is completely independent and our financial resources are membership fees and donations.Our account: CCP 12 –570768-0, (IBAN: CH11 0900 0000 1257 0768 0).
Our center is open to everyone, do not hesitate to come and visit us, you are welcome.

contact us

map

Subscribe to the newsletter

    Copyright 2020, All Rights Reserved