کمک به جوانان برای حفظ هویت فرهنگی و مذهبی خود هم زمان با ادغام کامل در جامعه سوییس
تلاش برای مشارکت مسؤلانه و مدنی در توسعه و رشد جامعه با احترام به ارزش‌های مدنی و دموکراتیک کنفدراسیون
برآوردن نیاز های فرهنگی اجتماعی، نمایندگی و دفاع از منافع مسلمانان سوییس
تسهیل گفت وگو بین شهروندان و گسترش تبادل فرهنگی و گفت و گوی بین ادیان
مبارزه با نژاد پرستی، اسلام هراسی و نفرت پراکنی مذهبی و نژادی و همچنین ترویج همزیستی مسالمت آمیز . مقابله با انواع تبعیض و نژاد پرستی ( اسلام هراسی که ابزار تبلیغاتی راست افراطی است) و تعصب (مذهبی با هر منشأی از جمله جهل برخی مسلمانان که سرچشمه برخی تعصبات است)
فرآهم آوردن یک چهارچوب و بستر آموزشی و تفریحی برای کودکان و بزرگسالان
Previous
Next

Activity AND News

Previous
Next
Previous
Next

Les Adresses utiles

about us

Notre association est totalement indépendante et nos ressources financières sont les cotisations des membres et les donations.
Notre compte : CCP 12 –570768-0, (IBAN : CH11 0900 0000 1257 0768 0).
Notre centre est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus.

contact us

map

Inscription à la newsletter

    Copyright 2020, All Rights Reserved